Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Όλη η πόλη της Μυκόνου είναι μνημείο!

Όλοι οι Μυκονιάτες οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η πόλη της Μυκόνου προστατεύεται με υπουργική απόφαση ήδη από το 1963, για την ιδιαίτερη ομορφιά της και την αρχιτεκτονική της!
Κάθε τι που αποτελεί δείγμα αυτής της ομορφιάς και αρχιτεκτονικής, είτε αυτό είναι ένα πεζούλι, είτε μια πλάκα στον δρόμο, είτε ένα πηγάδι, είτε μια σκάλα, είτε μια πόρτα, οφείλουμε πρώτα εμείς οι Μυκονιάτες να το προστατεύουμε και να εμποδίζουμε αλλά και να τιμωρούμε όποιον επιχειρεί να το αλλοιώσει ή να το καταστρέψει από άγνοια ή δόλο!

Ακολουθεί η σχετική απόφαση

ΥΑ 7122/14-6-1963 - ΦΕΚ 286/Β/28-6-1963

Περί χαρακτηρισμού εκτάσεως οικισμού πόλεως Μυκόνου ως χρηζούσης ειδικής προστασίας.

"Χαρακτηρίζομεν ως χρήζουσαν την κατά τον προειρημένον νόμον ειδικής προστασίας ολόκληρον την έκτασιν την κατεχόμενην υπό του σημερινού οικισμού της πόλεως Μυκόνου ως αύτη καθορίζεται υπό της υφισταμένης πολεοδομικής καταστάσεως μετά περιθώριον διακοσίων (200) μέτρων πέριξ, διότι η εν λόγω έκτασις εμφανίζει ιδιαιτέραν σημασίαν από απόψεως νησιωτικής λαϊκής αρχιτεκτονικής και φυσικού κάλλους".

ΚΝ 5351/1932, άρθρα 50 και 52.
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5.

Ολόκληρος ο παραδοσιακός οικισμός Μυκόνου που σήμερα γνωρίζουμε ως "χώρα" ή ως "πόλη της Μυκόνου" είναι χαρακτηρισμένος ως μνημείο που ανήκει στην κατηγορία "Φυσικοί Χώροι-Οικιστικά Σύνολα"

Τάσος Π. Συριανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου